new

Zdjęcia ilustracyjne przeznaczone do kreacji udostępniamy na standardowych licencjach RF i RM.

RF

Royalty Free to plan licencjonowania utworów autorskich (np. fotografii, klipów filmowych, grafik, muzyki, itp.), w którym opłata licencyjna zależy jedynie od wielkości pobieranego pliku, natomiast zakres uzyskiwanej licencji jest zazwyczaj bardzo szeroki (dowolne formy publikacji i rozpowszechniania, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych). W planie RF możliwe jest uzyskanie jedynie licencji niewyłącznej, dlatego utwory RF są doskonałe do wykorzystań internetowych, materiałów BTL i różnych mniejszych form drukowanych.

RM

Rights Managed to plan licencjonowania utworów autorskich (np. fotografii, klipów filmowych, grafik, muzyki), w którym opłata licencyjna zależy od sposobu korzystania z utworu (formy publikacji utworu, sposobu i terytorium rozpowszechniania, okresu licencjii, ustalanych odrębnie dla każdego użycia). W planie RM możliwe jest uzyskanie licencji wyłącznej, dlatego utwory RM są doskonałe jako główne motywy kampanii reklamowych, wizerunków marek lub produktów, jak również większych form drukowanych, takich jak kalendarze bądź billboardy.